Pályázatok

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

 

Főkedvezményezett neve:

Ajka Város Önkormányzata

A projekt címe:

Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

A szerződött támogatás összege:

492.397.893,- Ft

A támogatás mértéke:

100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2021. május 31.

Projekt azonosító száma:

EFOP-1.5.2-.16.-2017-00007

Rövid összefoglalás a projektről: 

Ajka Város Önkormányzata konzorciumi formában, a partnerekkel közösen beazonosított szükségletek alapján valósítja meg a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázati programot. 

A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata, tagjai Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, Halimba Község Önkormányzata, Kislőd Község Önkormányzata, Magyarpolány Község Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata, Sportváros Nonprofit Kft, Úrkút Község Önkormányzata, valamint Városlőd Község Önkormányzata. 

A pályázat célkitűzése, hogy a térségben működő humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését ösztönző programok megvalósuljanak, a szakemberhiány mérséklődjön, valamint a célkitűzéshez kapcsolódó Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben (HEFT) meghatározott intézkedések megvalósuljanak. 

A projekt keretében az általános célkitűzéseink a lakosság életminőségének javítása, és a térség népességmegtartó képességének növelése, az Ajkai Járás népességmegtartó képességének erősítése az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, a helyi társadalom fejlesztése a helyi közösségek bevonásával, a helyi szereplők együttműködésén alapuló fejlett, és fenntartható gazdasági-, társadalmi környezet kialakítása. 

Speciális célkitűzéseink, a lakosság életminőségének javítása a humán közszolgáltatások minőségének fejlesztésével, a fiatalok helyben tartása a számukra vonzó jövőkép megteremtésével, a helyi identitástudat és az együttműködés erősítése, a helyi értékek megőrzése, fejlesztése innovatív eszközökkel a fenntartható fejlődés figyelembevételével, a helyi közösség részvételének erősítése, képzett és szolidáris helyi társadalom megteremtése. 

 

 

 

 

 

 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány tevékenysége a projektben:

 

A program előkészítési szakaszában felmérésre került a térség munkaerőpiaci helyzete. Ez alapján láthatóvá vált, hogy a kompetens munkaerőt a mind a járás, mind a szélesebb térség településeiről már felszívta és foglalkoztatásba vonták a gazdasági szereplők. A munkaképes korú, foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesülő emberek visszavezetése a nyílt munkaerő-piacra óriási nehézségekkel jár. A helyzetük feltárása során több problémát azonosítottunk: nagy részük nem képes már munkavégzésre, elavult munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkeznek, megromlott egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a folyamatos munkavégzést, elszoktak a rendszeres munkavégzéstől és a munkahely követelte keretrendszertől, így nem képesek hosszabb ideig tartó munkavégzésre.

A projekt keretében az alapítvány a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése érdekében végez feladatokat.

Így Munkaerő piaci szolgáltatásokat, a célcsoport munkaerő piaci kompetenciainak felmerését és komplex probléma, es kompetencia térképek elkészítését, fejlesztési terveket, tréningeket a célcsoportra vonatkozólag.

 

 

 

Tag neve

Elszámolható költség

Támogatási összeg

1.

Ajka Város Önkormányzata – konzorciumvezető

225.437.364.- Ft

225.437.364.- Ft

2.

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

44.749.354.- Ft

44.749.354.- Ft

3.

Halimba Község Önkormányzata

14.554.157.- Ft

14.554.157.- Ft

4.

Kislőd Község Önkormányzata

22.956.197.- Ft

22.956.197.- Ft

5.

Magyarpolány Község Önkormányzata

21.615.197.- Ft

21.615.197.- Ft

6.

Molnár Gábor Műhely Alapítvány

41.841.200.- Ft

41.841.200.- Ft

7.

Nyirád Község Önkormányzata

17.865.976.- Ft

17.865.976.- Ft

8.

Sportváros Nonprofit Kft.

48.994.714.- Ft

48.994.714.- Ft

9.

Úrkút Község Önkormányzata

26.886.197.- Ft

26.886.197.- Ft

10.

Városlőd Község Önkormányzata

27.497.537.- Ft

27.497.537.- Ft

 
 

Összesen:

492.397.893.- Ft

 

Az MGM Alapítvány

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány testi, érzékszervi és értelmi fogyatékossággal élő felnőttek nappali intézménye. A nappali ellátáson belül részt vesznek fejlesztő foglalkozásokon, életvezetési foglalkozásokon és színvonalas művészi tevékenységet is végeznek. Az Ambrózia színjátszók drámáznak, míg a Hangadók zenekar akár két órás koncerttel is tud szórakoztatni. Emellett dolgoznak is, szociális és rehabilitációs foglalkoztatás keretén belül. Szőnek, csomagolnak, sorjáznak, és még sok más egyéb tevékenység is szolgálja életüket.

Kapcsolat

Molnár Gábor Műhely Alapítvány

Levélcím: 8400 Ajka, Móra Ferenc utca 30.

Tel: +36-88/213-844

Email: mgma.ajka@gmail.com

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.